Den nye IT-standarden – nå tilgjengelig for flere

Nå kan også små og mellomstore virksomheter nyte godt av profesjonelle rammeverk for IT-drift og tilknyttede tjenester.

Tidligere var det slik at en høy standard innen leveranse av IT-tjenester først og fremst var forbeholdt større virksomheter. Mye skyldtes at det kostet mye tid og ressurser å utvikle et virkelig profesjonelt rammeverk for slike tjenester. I dag er dette bildet i ferd med å endre seg, og Digiflows kunder er noen av de første som får nyte godt av det:

Opp flere nivåer

– Vi startet arbeidet med å utvikle en ny IT-standard for mindre virksomheter i 2013. Vi så at mye teknologi hadde blitt tilgjengelig og at kompetansen hadde kommet så langt at det var blitt mindre ressurskrevende å utvikle tjenester innen profesjonell IT-drift på det nivået som tidligere kun større virksomheter hadde mulighet til å investere i, forteller Morten Berentsen i Digiflow.

Fornøyde kunder, bekymrede konkurrenter…

– I tillegg ønsket vi å se på mulighetene for å lage standardiserte konsepter. Slik ville vi kunne tilby samme gode rammeverk til flere virksomheter. Ved å fordele kostnadene mellom oss og mange kunder, vil også mindre virksomheter kunne kjøpe denne type tjenester til en fornuftig pris. Når vi ser noen få år tilbake er både vi og kundene våre glade for at vi tok den beslutningen, selv om kanskje konkurrentene våre skulle ønsket at vi ikke hadde satt planen ut i livet, sier Berentsen.

I dag har Digiflow implementert denne standarden på alle sine IT-drift kunder. Konseptet er fastpriset slik at det er lett for kundene å budsjettere IT kostnadene de neste 3-4 årene.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS