Xerox Mobile Scanner SD

Mobile
Lightweight portable scanning.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS