Dokument og arkiv

I dagens samfunn opplever stadig flere at det er vanskelig å få effektiv utnyttelse av den informasjonen som finnes i en bedrift. For de aller fleste bedrifter er informasjon forretningskritisk. Og mengden informasjon øker med akselererende fart.

Et digitalisert arkiv reduserer manuelt arbeid ved gjenfinning og organisering av informasjonen, og frigjør tid til produktive oppgaver.

Med våre løsninger for dokument- og arbeidsflyt vil dokumentene og informasjonen settes i system. Informasjonen rutes direkte til involverte personer på riktig steg i prosessene.

Våre løsninger håndterer aller faser i et dokuments levetid, blant annet opprettelse, revisjon og godkjennelse, lagring/arkivering, gjenfinning og distribusjon.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS