Managed Print Services (MPS)

Har bedriften mange ulike skrivere og scannere? Er det forskjellige forbruksartikler til disse? Kjøper dere dette inn ad hoc? Vet dere hva dette egentlig koster årlig? Hvem kontakter dere når ting ikke fungerer?

Er dette spørsmål du kanskje ikke har stilt deg? Eller som du ikke har svaret på? Da er du og bedriften din i godt selskap…

Digiflow Managed Print Services gir deg som kunde kunde en trygghet om at deres miljø for printere og multifunksjonelle maskiner til enhver tid er optimalisert.

Konseptet går ut på at vi overtar all drift av eksisterende utstyr. Gjennom intelligent programvare finner vi ut hvor vi sammen kan kutte kostnader. Og vi identifiserer hvor eventuelle flaskehalser befinner seg i organisasjonen. I tillegg vil alt rundt innkjøp og support gå via Digiflow, noe som frigjør svært mye tid for de ansatte.

Resultatet blir at dere vil oppleve reduserte kostnader og langt høyere effektivitet. Konseptet passer for alle bedrifter og vil kunne skaleres i henhold til størrelse og behov.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS