En vinn-vinn situasjon

En institusjon som hjelper mennesker med spesielle behov fant en IT- leverandør som viste stor interesse for virksomhetens spesielle behov. Alt sammen til forutsigbare faste kostnader.

Case: Stiftelsen Radarveien

Stiftelsen Radarveien jobber med miljørettet arbeid, med mye kontakt med andre mennesker. Da er det spesielt viktig at alt rundt fungerer godt, også IT-løsningene, som er viktig del av den operative driften.

– Alle våre administrative rutiner og også mye oppfølging av brukerne er IT-relaterte. Mye informasjon registreres hver dag, hele dagen. Det ligger altså som en forutsetning for at de andre tingene skal fungere, forklarer direktør Marianne Wahlstrøm.

 

Sikker lagring

I tillegg jobber Radarveien med sensitive opplysninger. Og noen av disse opplysningene skal lagres digitalt. Da er det viktig å jobbe med en leverandør som forstår seg på sikker lagring av sensitive data. Digiflow har derfor satt opp et internt og sikkert nett som kun er tilgjengelig ved at man er fysisk på institusjonen, i tråd med lover og regler for elektronisk lagring av personsensitive opplysninger.

 

Engasjert samarbeid

Wahlstrøm skjønte raskt at Digiflow var interessert i å sette seg inn i deres situasjon og gjøre en god jobb:

– Det var et viktig kriterium for at vi valgte å samarbeide med Digiflow, fordi vi da ble overbevist om at de ville gi oss IT-tjenester som fungerer hver dag, uten at vi trenger bekymre oss for noe.

 

Tar totalansvar

– I tillegg tar Digiflow et totalansvar og de følger opp alle sider ved IT-drfiten. Det at de tar det ansvaret på alvor merker vi veldig godt i hverdagen. Hver gang det oppstår en utfordring eller et behov, får vi veldig rask tilbakemelding gjennom en nettbasert support tjeneste. Ofte oppstår disse situasjonen fordi det er noe vi selv ikke forstår, snarere enn at det er en teknisk feil, men da forklarer Digiflow de ansatte hos oss hvordan de selv kan være med på å løse utfordringen. Og det gjør det på et språk som vi forstår, noe som ikke alltid er en selvfølge i IT-sammenheng. Dét synes vi Digiflow er veldig flinke til.

 

Trygghet for framtiden

Radarveien har en fastprisavtale med Digiflow, noe som gjør at virksomheten har forutsigbarhet for IT-kostnadene. Wahlstrøm forklarer hvorfor det er spesielt viktig for Radarveien.

– Forutsigbare kostnader er sikkert viktig for alle, men spesielt for oss som er en ideell stiftelse. VI har stramme rammer budsjettmessig, til forskjell fra en offentlig virksomhet som kan få overføringer hvis virksomheten går med underskudd eller bedrifter som har eiere som kan skyte inn mer penger. Så vi er nødt til å gå i balanse hvert eneste år, for å kunne drive videre.

 

Bra for begge parter

– Tidligere hadde vi avtale med en leverandør som fakturerte etter medgåtte timer. I tillegg eide vi PC, servere og utstyr selv. Det åpner jo for at leverandørene kan tjene på at ting ikke fungerer optimalt, siden de da kan fakturere timer for å fikse problemene. Mens nå leaser vi alt av Digiflow og de tar totalansvaret mot en fast månedspris. Da har de en interesse av at vi har det beste utstyret og at det fungerer, for da får de mindre å gjøre. Og vi slipper bekymre oss for vedlikehold og oppdateringer, og er trygge på at ting fungerer slik de skal, sier direktør Marianne Wahlstrøm i Stiftelsen Radarveien.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS