Digitalt arkiv i skyen?

De fleste virksomheter bruker stadig mer tid på å lagre og gjenfinne forretningskritisk informasjon. «Digiflow arkiv» effektiviserer arbeidsprosessen.

 

Informasjonsmengden akselererer – krav til effektivitet øker – og marginene blir stadig knappere. Dersom virksomheten har tungvinte rutiner for å lagre og gjenfinne informasjon i gamle filstrukturer, vil det daglig gå tapt store verdier i begrenset utnyttelse av kapasiteten.

 

Digitalt arkiv

Et digitalt arkiv reduserer alt det manuelle arbeidet som går med til å finne og organisere informasjonen. Dermed frigjøres tid til produktive oppgaver. Det finnes nå svært gode løsninger for å digitalisere dokumenter og informasjon og dermed sette arbeidsflyten mer i system. Informasjonen rutes direkte til involverte personer på riktig steg i prosessene.

Digiflow har løsninger som håndterer alle faser i et dokuments levetid: opprettelse, revisjon, godkjennelse, lagring, arkivering, gjenfinning og distribusjon.

Vi tilbyr et forprosjekt som kartlegger dagens behov – og spesifiserer strukturen og fastprisen på et skybasert arkiv.

Kontakt oss for en god, givende og lønnsom digital prat:

Mikael carlsson

Salgssjef, digitalisering


 

Kontakt meg

Kontakt meg

Ja takk, jeg vil gjerne bli kontaktet for en uforpliktende prat!

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  Lagre

  PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS