Digitalt arkiv i skyen?

De fleste virksomheter bruker stadig mer tid på å lagre og gjenfinne forretningskritisk informasjon. «Digiflow arkiv» effektiviserer arbeidsprosessen.

 

Informasjonsmengden akselererer – krav til effektivitet øker – og marginene blir stadig knappere. Dersom virksomheten har tungvinte rutiner for å lagre og gjenfinne informasjon i gamle filstrukturer, vil det daglig gå tapt store verdier i begrenset utnyttelse av kapasiteten.

 

Digitalt arkiv

Et digitalt arkiv reduserer alt det manuelle arbeidet som går med til å finne og organisere informasjonen. Dermed frigjøres tid til produktive oppgaver. Det finnes nå svært gode løsninger for å digitalisere dokumenter og informasjon og dermed sette arbeidsflyten mer i system. Informasjonen rutes direkte til involverte personer på riktig steg i prosessene.

Digiflow har løsninger som håndterer alle faser i et dokuments levetid: opprettelse, revisjon, godkjennelse, lagring, arkivering, gjenfinning og distribusjon.

Vi tilbyr et forprosjekt som kartlegger dagens behov – og spesifiserer strukturen og fastprisen på et skybasert arkiv.

Kontakt oss for en god, givende og lønnsom digital prat:

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS