Hva er digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å forenkle, fornye og forbedre hele eller deler av en organisasjon.

 

I bredeste forstand omfatter digitalisering veldig mye, men kort fortalt innebærer det at man går fra analoge og papirbaserte løsninger til digitale løsninger. Resultatet er mer lønnsomme og hensiktsmessige systemer og arbeidsmetoder. Dette vil igjen skape bedre kundeopplevelser og gi de ansatte en bedre arbeidshverdag.

Et eksempel på en bransje der digitalisering fullstendig har endret premissene både for kunder og ansatte, er banknæringen med innføringen av nettbank. Andre eksempler er bedrifter som bygger 100 % automatiserte lagre, innføringen av e-resept, og bedrifter som er bygget opp rundt e-handel.

Digitalisering med Digiflow

Digiflow tilbyr digitalisering og effektivisering av merkantile og administrative oppgaver. Målet er å skape bedre struktur og arbeidsflyt i bedriften. Vi leverer et stort spekter av tjenester innenfor dette – fra enkel lagring i skyen til mer avanserte samhandlingsplattformer. Ved å ta i bruk vår verktøykasse kan mange steg i dagens prosesser automatiseres, forenkles eller fjernes.

Et konkret eksempel på digitalisering med Digiflow, er Office Control. Løsningen gir medarbeiderne én felles flate å jobbe på som sikrer full kontroll over informasjonsflyt og virksomhetsstyring. Office Control inneholder arkiv med sømløst søk, personal, HMS-løsning, felleskalender og målstyring via dashboard.

En optimal IT-løsning er en forutsetning for gode rutiner og arbeidsflyt. IT-avdelingen bør likevel aldri være alene i en digitaliseringsprosess. Vel så mye som teknologi, handler digitalisering om en måte å tenke og jobbe på. Bedrifter som lykkes med å endre hele sin kultur, vil oppleve økt verdiskapning, produktivitet og lønnsomhet.

Les også: Google: – Bli digital eller dø

Ta kontakt i dag for mer informasjon om IT-drift og våre løsninger.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS