Enkel og lønnsom håndtering av utskrifter med Managed Print Services

Sett ut håndtering av print/kopi, og spar opptil 30 %!

Vi blir stadig mer digitale, men utskrift på papir er fortsatt en stor og viktig del av arbeidsflyten. Digitalisering kan imidlertid også bidra til at utskrifter håndteres smartere og mer lønnsomt, og en kan spare mye tid og kostnader på administrasjon og innkjøp.

Sett ut jobben og spar tid og penger

Dokumentproduksjon utgjør fortsatt en stor kostnad, og mange virksomheter har ikke anledning til å overvåke eller administrere utskriftsmiljøet optimalt.

Managed Print Services – MPS – gjør at virksomheten sparer penger og øker effektiviteten ved å administrere og optimalisere infrastrukturen rundt utskrifter. Blant annet ved at systemet selv følger med på behov og bestiller riktig mengde forbruksartikler.

Har dere flere ulike maskiner og skapene fulle av «reserver»? Dette kan utgjøre store kostnader og i verste fall være helt bortkastet.

Med en strømlinjeformet struktur rundt utskrifter, så administrerer systemet seg selv. Spar opptil 30% av kostnadene!

Rådgiver Vegard Dokken i Digiflow utdyper:

– Med MPS får kunden en forutsigbarhet, og en kan spare 20-30 % av kostnadene. Erfaring tilsier at en har lav kontroll på denne type områder. MPS er et godt verktøy. Spesielt om en har flere små skrivere, som man må ha av hensyn til sikkerhet. For eksempel innen helsesektoren, der legen må ha egen skriver. MPS vil kunne settes opp for å overvåke og håndtere service av mange skrivere. Og skriverne kan være av ulike fabrikater, poengterer Dokken.

– Vi vil også få viktig data og kunnskap om kundens skrivere – både funksjonelt og økonomisk. Skriveren som er satt opp brukes kanskje for mye i forhold til hva som er økonomisk gunstig. Eller har en for mange eller for få skrivere? Med innsikt kan vi gi råd om endring. Kanskje bør en bytte ut fire av skriverne og erstatte med en multifunksjonsskriver osv. Alt i alt har dette mange fordeler for virksomheten, oppsummerer Dokken.

Fordeler ved bruk av Managed Print Services:

– Gir oversikt og kontroll over utskrifter.
– Sparer penger – umiddelbart.
– Reduserer utskriftsvolumet.
– Strømlinjeformer dokumentflyten og øker produktiviteten.
– Administrerer løsningen automatisk.
– Gir bedre sikkerhet rundt utskriftene.
– Reduserer påvirkningen på miljøet.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS