Digitalisering = bedre drift og lønnsomhet

Vi har ulikt forhold til tanken om å «digitalisere». Noen tenker (slitsom) utfordring – andre tenker gode og spennende muligheter. Alle bør tenke nødvendighet, bedre drift og lønnsomhet.

Vi ønsker ikke å skremme. Men vi ønsker å gjøre oppmerksom på at digitalisering er en vesentlig del av utviklingen i de fleste bransjer.

 

Når var du sist i banken?

De fleste tenker ikke så mye over det lengre, men for eksempel banktjenester er et godt eksempel på digitalisering. Noen av oss husker at vi måtte besøke banken for å betale regninger, føre over penger til andre kontoer osv. Mange av oss husker hvor gunstig, men dog tungvint det var da vi kunne utføre dette via telefonen. Alle som leser dette opplever det nå som helt naturlig å utføre dette via PC eller mobiltelefon.

Den utfordrende delen av dette er at mange bankansatte har måtte finne seg andre jobber – den gode siden er at både virksomhet og kunde har utnyttet digital teknologi til å gjøre oppgaver og arbeid enklere og mer lønnsomt.

 

Hva betyr dette for deg?

Hva digitalisering betyr er selvsagt avhengig av bransje, virksomhetens ståsted osv. Det som er likt for alle, er at en bør vurdere hva digitalisering betyr for ens egen virksomhet – og hvordan en legger en plan i forhold til dette.

Eksempelet med nettbank kan alle kjenne seg igjen i, men det finnes mange eksempler fra mindre virksomheter som har stor betydning både for tilbyder og kunde. Blant Digiflows kunder handler disse eksemplene blant annet om arkivering: å effektivt rute alle type dokumenter til riktig sted, uten å bruke tid på manuelle prosesser og mellomlagring på e-post eller i mapper osv. Andre eksempler handler om å forenkle arbeidsprosesser for å forløse energi og fokus til viktige kjerneoppgaver.

 

En analyse er uansett lønnsomt!

Digiflow tilbyr en analyse av virksomheten deres gratis! Dette vil uansett være lønnsomt, da dere kan bli oppmerksomme på flere gode utviklingsmuligheter. Vi kan også bistå med å utforme de strategier som er hensiktsmessige – og levere de løsningene som kan forløse deres potensial.

Kontakt oss for et møte om lønnsom digitalisering i praksis!

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS