På vei mot ny streng personvernlov (GDPR)

Alle har fått med seg at vi fra mai neste år må forholde oss til EUs nye, strenge personvernlov. Digiflow loser dere trygt mot gode løsninger, men vi bør i gang nå!

Kortversjonen:

Lovverket for personvern er 20 år gammelt og ikke tilpasset nåtiden. Målet med den nye personvernloven fra EU, kalt General Data Protection Regulation (GDPR), er at alle skal ha kontroll på data om seg selv.

Pr i dag er det mange som har dine data uten at du vet om det, du har ikke mulighet til å få innsyn i dine egne data og ikke endre eller slette egne data. Den nye personvernloven pålegger alle som oppbevarer data og tilrettelegge for at du skal samtykke/kjenne til oppbevaring, enkelt få innsyn og enkelt kunne endre og slette.

F.eks arbeidsgiveren din, banken eller dem du mottar nyhetsbrev fra.

Hva betyr dette for deres virksomhet?

For oss som driver virksomheter som oppbevarer data – altså de aller fleste – betyr dette at vi må ha et forhold til den nye loven.

  • Hva oppbevarer vi av data? F.eks tlf.nr og e-postadresser.
  • Har vi samtykke fra de personene som eier dataen, og hvor oppbevarer vi samtykkene?
  • Har vi enkelt tilrettelagt for at de personene som eier dataen kan få innsyn og eventuelt endre eller slette denne?

Digiflow kan bidra til å tilrettelegge for god databehandling i deres virksomhet.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS