En IT-analyse kan gi store gevinster

Det er et stort potensial i en IT-analyse. Gevinstene kan bl.a være høyere effektivitet, større sikkerhet og bedre lønnsomhet.

En god IT-plattform gir virksomheten styrke, konkurransefortrinn og økt lønnsomhet, i form av effektiv arbeidsflyt, automatisering og god sikkerhet.

Veien frem til en god IT-plattform starter med en IT-analyse. Det er hensiktsmessig å utføre analyse på eksisterende løsninger. Vi er i endringenes tid, og særlig innen IT er det behov for kontinuerlig utvikling.

Tilpasset dere eller leverandøren deres?

Mange virksomheter har dårlige IT-løsninger, som mer er tilpasset hva leverandørene har hatt å selge, enn hva virksomheten trenger.

En IT-analyse avdekker virksomhetens behov og gir grunnlag for å finne gode og effektive løsninger – skreddersydd til fremtidige muligheter for effektivitet og lønnsomhet. Analysen avdekker også bl.a om løsningen følger lover og regler, hvilke løsninger konkurrentene benytter og om kostnadsnivået er tilpasset markedspris.

Digiflow IT-analyse:

Les mer

Digiflow kan selvsagt også levere komplette IT-løsninger med høy kvalitet i alle ledd. Fra analyse – via planlegging – til implementering, opplæring og videre utvikling.

Fornøyde IT-kunder

 

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS