Har virksomheten god «IT-trygghet»?

Kontroll og sikkerhet innen IT blir enda viktigere i tiden som kommer.

Sammensatte dataløsninger er en sentral del av enhver virksomhet, og økt digitalisering tilsier at dette blir enda mer forretningskritisk fremover.

Dermed øker også viktigheten av å ha kontroll på data og å sikre at dataene er trygge.

Hvordan er kontroll og sikkerhet hos dere?

For de fleste er sannsynligheten for målrettede hacker-angrep liten. Derimot vil sjansen for «cyberangrep» via internett gradvis øke fremover.

Som en del av kontroll og sikkerhet har dere også interne forhold å vurdere:
– Hvem i virksomheten har tilgang til hva?
– Og ikke minst: hva blir igjen og hva følger med ut når medarbeidere slutter?

EUs nye personvernlov (GDPR), som trer i kraft i mai, skjerper også kraftig kravene til hvordan persondata skal håndteres.

Virksomhetens gull

Under kontroll og sikkerhet innen IT er det ikke bare faren for angrep, medarbeider-tilgang og GDPR som er viktig.

Kundedata og historikk er også virksomhetens gull når det kommer til å skape salg og god kundepleie.

Tradisjonelt har de fleste virksomheter ikke klart å ta i bruk CRM på en god nok måte for å ivareta dette gullet. GDPR kan bidra til at dette tvinger seg frem i betydelig sterkere grad. Et godt CRM-system og gode rutiner kan direkte bidra til bedre resultater for virksomheten.

Fornøyde IT-kunder

Det finnes svært gode løsninger for kontroll og sikkerhet innen IT. Kontakt oss for en prat og gjennomgang av deres IT-plattform!

 

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS