Personvern og GDPR
– Usikker på hvordan det skal gjøres i praksis?

Vet dere ikke helt hvor dere skal begynne? Har dere vært på kurs, men er fremdeles usikre? Var det lite konkret? Har dere begynt, men sitter fast?

Vi bistår i arbeidet med å møte kravene i den nye personvernforordningen (GDPR). Vi hjelper dere å kartlegge hvordan dere ligger an og med å etablere de nødvendige rutinene på en praktisk måte som er tilpasset deres størrelse og virksomhet.

 

Hvilke krav trenger dere hjelp med?

 

Pakkeløsninger fra Digiflow

Innholdet i tjenesten er konkret og praktisk rettet. Vi jobber sammen i arbeidsmøter og utarbeider nødvendig dokumentasjon. Målet er å få på plass det mest kritiske og gjøre dere i stand til å bære prosessen videre på egenhånd. Vi forventer at det finnes hull å tette også innenfor den eksisterende lovgivningen og adresserer dette sammen med de nye kravene i GDPR. Våre tjenester er delt inn i to ulike pakker til fast pris:

 

PAKKE 1 – KARTLEGGING

Med kartleggingspakken hjelper vi dere å få oversikt over hva dere har og hva som må gjøres. I tillegg oppfyller dere kravene om dokumentert oversikt over personopplysninger og risikovurdering.

Aktiviteter:

  • Kartlegging og dokumentering av hva dere har av personopplysninger og informasjonssystemer.
  • Risikovurdering med utredning av personvernkonsekvens.
  • Identifisering av hvor det må forbedringer til, og konkrete forslag til hva dette kan være.

Resultat:

  • Dokumentert oversikt over personopplysninger.
  • Skriftlig rapport fra risikovurdering, med forslag til aktuelle tiltak innen personvern og sikkerhet.

 

PAKKE 2 – IVERKSETTING

Med iverksettingspakken hjelper vi dere i gang med de mest nødvendige rutinene. Dette gir dere et godt utgangspunkt for å ivareta kravene til personvern og informasjonssikkerhet i det daglige arbeidet.

Aktiviteter:

  • Komme i gang med de mest kritiske rutinene, herunder internkontroll og tilgangsstyring.
  • Formell strukturering av IKT-funksjonen, med tydelig ansvarsfordeling.
  • Gjennomgang og forklaring av et sett med dokumentasjon som dere får tilgang til.

Resultat:

  • De mest kritiske rutinene på plass.
  • Dokumentmaler for øvrige policyer, instrukser, prosedyrer og skjemaer klare til å tas i bruk.

 
Digiflow hjelper dere i gang med det praktiske!

Kontakt oss på for pris og tilbud, eller for mer informasjon om tjenesten.

 

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS