Office Control
– Det digitale kontor

Office Control er en informasjons- og samhandlingsplattform for digitalisering av virksomheter – på en enkel og kontrollert måte og på tvers av avdelinger og lokasjoner.

Hvor mange virksomheter har ikke valgt å utvikle sitt eget intranett for å ivareta selskapets informasjons- og dokumentlagringsbehov? For deretter å erkjenne at de ansatte ikke tar i bruk systemet?

Office Control er en standardisert løsning som naturlig blir en del av de ansattes hverdag.

DIN DIGITALE ARBEIDSFLATE

Office Control gir brukerne en enhetlig digital arbeidsflate der de ansatte arbeider innenfor områder som kontrakter, HR/personal, HMS, GDPR, informasjonsutveksling/intranett, styrearbeidet og dokumentlagring.

VIRKSOMHETSMÅL /KPI

Office Control synliggjør virksomhetsmålene for alle ansatte. Dermed øker bevisstheten rundt målene, og måloppnåelsen blir bedre, enten det er de ulike selgeres måloppnåelse/salgsresultat, medlemsrekruttering (inn/utmeldt) eller andre viktige måleparametere.

GDPR

GDPR er en kontinuerlig prosess som innebærer at kontroll og struktur er obligatorisk. Mange virksomheter er i ferd med å gjennomføre en kartlegging og iverksetting, uten å ha tenkt på hvordan virksomheten skal følge opp GDPR fremover. Med GDPR-modulen fra Office Control blir GDPR-rutinene personuavhengig og en del av selskapets standardiserte rutiner.

DOKUMENTSENTER

Fra 25. mai blir full kontroll over virksomhetens dokumenter viktigere enn noen gang.  Et strukturert skybasert dokumentsenter er kjernen i Office Control. Dokumentsenteret gir sikker lagring iht. GDPR, med enkel søk/gjenfinning av dokumentene.

SKYBASERT

Basert på Office 365 SharePoint Online-plattformen, strømlinjeformes og forenkles virksomhetens daglige arbeidsrutiner. Mange virksomheter har i dag Office 365 SharePoint, men har ikke maktet å ta dette i bruk. Office Control er den enkle veien til full utnyttelse av Office 365 SharePoint uten store kostbare prosjekter.

MODULER I OFFICE CONTROL

 

For mer info eller en demo, ta kontakt med
Morten Berentsen
Epost:
Mobil: 90549185

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS