Xerox® Trivor® 2400 HD fargeblekkskriver

Fargetrykk med High Density Ink optimalisert for vanlige, inkjet-behandlede og inkjet-bestrøkede materialer
– Optimaliser attributter på en jobb-etter-jobb-basis med valg av oppløsning, dråpestørrelser, og hastighet
– Felt oppgraderbar til High Fusion-konfigurasjon
– Nominell hastighet opptil 168 meter pr minutt

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS