SMB Norge har valgt Digiflow

Digiflow er valgt som ny leverandør av IT-tjenester til medlemmene av SMB Norge.

SMB Norge er i gang med å utvikle et fordelsprogram for medlemmene. Her blir Digiflow partner på IT-tjenester og digitaliseringsløsninger. Are Jerstad leder arbeidet med fordelsprogrammet i SMB Norge, og han er ikke i tvil om at Digiflow er den rette partneren for medlemmene.

– Vi har valgt 25-30 partnere som sammen utgjør det man trenger for å starte og drive en bedrift. For de aller fleste er IT-tjenester og digitaliseringsløsninger et viktig punkt. Da vi skulle velge en IT-partner var det viktig for oss å finne en aktør som satser på det samme som oss – SMB-markedet. I den sammenheng var valget enkelt; Digiflow skaper en forutsigbarhet fordi de har en tydelig og spennende satsing på SMB. Deres planer samsvarer godt med våre planer, sier Jerstad.

Skal gjøre det enklere å drive bedrift

SMB Norge jobber som en politisk organisasjon med et klart mandat om å bygge forståelse og bedre forutsetningene for SMB-markedet. I tillegg ønsker Jerstad nå å tilby medlemmene ett nettverk av tjenesteleverandører.

– Det er spesielt viktig for SMB-markedet å ha gode partnere som kan legge til rette for innovasjon og nyskapning.

Jerstads policy er at partnerne i fordelsprogrammet også skal brukes av SMB Norge. Derfor blir Digiflow leverandør av IT-tjenester til SMB Norge fra 2020.

Samarbeidsavtalen med SMB Norge passer veldig bra inn i Digiflows sin strategi med å levere IT til SMB-markedet. Bedriftene må lykkes med sin digitaliseringsreise, og det er Digiflow sin misjon å levere IT-løsninger som bidrar til at de klarer dette.

I sin tale på Digiflows 10-årsjubileum var admininstrerende direktør Morten Berentsen klar i sitt budskap:

 

– Vi kommer til å være SMB-firmaet for SMB-kunder også de neste ti årene.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS