Microsoft og Digiflow løfter SMB-markedet

– IT skal bare funke, og ellers ikke merkes, og det er det vi spesialiserer oss på når vi leder kundene våre på deres digitaliseringsreise. Vi kaller det «Velkommen til flytsonen», sier Sondre Gustafson, rådgiver for IT & digitalisering hos Digiflow.

Han peker ut Microsoft som en av Digiflows aller viktigste partnere: Et samarbeid som sørger for at Digiflow skiller seg ut i markedet som en stødig og oppdatert IT-partner.

Ved hele tiden å videreutvikle seg; stadig oppdatere, og lansere nye, gode løsninger og produktivitetsverktøy, har Microsoft i årevis stått som en bunnsolid IT-aktør. Dette er også grunnen til at Digiflow anser dette samarbeidet som fundamentalt for å nå sine mål overfor kundene sine.

– For vår kundegruppe i SMB-markedet er det avgjørende å alltid ha tilgang på den beste teknologien, for å stadig øke produktiviteten og forbli konkurransedyktige. Derfor undersøker vi markedet kontinuerlig for å finne den teknologien våre kunder kan dra mest nytte av, på en både kostnadseffektiv og sikker måte, sier Sondre.

Kundens egen IT-avdeling
Han mistenker nå at mange bedrifter sitter med et kaos av informasjon som ikke er strukturert opp slik det burde, etter at de som følge av Korona-situasjonen måtte haste seg opp på Microsoft-plattformen.

– Det vil i enkelte tilfeller bremse ned produktiviteten, snarere enn å øke den. Da gjelder det å ha en partner som hjelper deg i gang på riktig måte, og som derfra kontinuerlig følger opp med tett veiledning og kursing.

For selv om Digiflow har vært Microsoft-partner i lengre tid, har båndet blitt enda tettere de senere årene, noe som har tillatt Digiflow å dykke dypere ned i Microsoft-sfæren. Dette innebærer å ta større del i kompetansenettverket, jobbe med videreutvikling av løsningene, felles markedsaktiviteter og kompetanseheving.

På denne måten sørger samarbeidet for at Digiflows kompetansebank stadig øker, og følgelig blir en attraktiv samarbeidspartner, for både nye og eksisterende kunder, kan Sondre fortelle.

– Vi appellerer i markedet, selvfølgelig med vår solide IT-kompetanse, med òg vår engasjerte måte å jobbe med kundene våre på. Det gjør at vi gjerne tiltrekker oss kunder fra større aktører, fordi de der føler seg nedprioritert; hos oss blir vi som deres egen IT-avdeling.

En guide gjennom Microsoft-jungelen
Erfarer tilsier, kan Sondre fortelle, at mange IT-leverandører jobber litt reaktivt med kundene sine ved at de kun administrerer løsningen, og så må kunden selv finne ut hvordan de skal ta den i bruk. En slik tilnærming sikter Digiflow å ta avstand fra.

– Målet vårt er derfor å skille oss ut ved å være de som jobber tettest, og mest mulig proaktivt med kundene våre. På den måten skal vi sørge for at de får maksimalt utbytte av de Microsoft-produktene de betaler for, sier han.

Han poengterer at dette innebærer å jobbe aktivt med for eksempel spesialistrådgiving, som går ut på å hjelpe kundene å finne løsningene som passer dem best basert på nåværende status, men også fremtidsplaner og -ambisjoner.

For å skulle navigere gjennom jungelen av verktøy og muligheter i Microsoft-sfæren på egenhånd, kan være en utfordring, understreker Sondre. Han påpeker dessuten at erfaring tilsier at den gjennomsnittlige SMB-bedriften kun utnytter omkring 10% av muligheten som ligger i løsningene. Derfor sikter Digiflow seg mot å fylle dette uforløste potensialet.

– Vårt mål er derfor, ved å være en aktivt involvert og oppdatert partner, å skreddersy den pakken, og kontinuerlig følge opp for å tilpasse, utvikle og bygge videre ettersom bedriften endrer seg. Vår jobb er å veilede bedrifter gjennom denne jungelen og komme ut igjen med best mulig resultat, avslutter Sondre.

PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS