Mindre papir, lavere kostnader,
mer effektivitet og høyere produktivitet

Managed Print Services

Reduserte kostnader og høyere effektivitet

Har bedriften mange ulike skrivere og skannere? Er det forskjellige forbruksartikler til disse? Kjøper dere dette inn ad hoc? Vet dere hva dette egentlig koster årlig? Hvem kontakter dere når ting ikke fungerer?

Er dette spørsmål du kjenner deg igjen i? Og mangler du svarene? Da er MPS noe for deg og virksomheten din.

Digiflow Managed Print Services (MPS) gir deg som kunde kunde en trygghet for at driftsmiljøet for printere og multifunksjonsmaskiner til enhver tid er optimalt.

Konseptet går ut på at vi overtar all drift av eksisterende utstyr. Gjennom intelligent programvare finner vi ut hvor vi sammen kan kutte kostnader. Og vi identifiserer hvor eventuelle flaskehalser befinner seg i organisasjonen. I tillegg vil alt rundt innkjøp og support gå via Digiflow, noe som frigjør svært mye tid for dere.

Resultatet blir at dere vil oppleve reduserte kostnader og langt høyere effektivitet. Konseptet passer for alle bedrifter og vil kunne skaleres i henhold til størrelse og behov.

Kundecase
JM Norge: Full kontroll med MPS

JM er Nordens største boligleverandør, og har til enhver tid mange byggeprosjekter rundt omkring i Norge.

Alle byggeplassene trenger printere. Ved nye prosjekter handlet JM inn nye printere ved behov. Det førte til at det på et gitt tidspunkt eksisterte en stor og uoversiktlig utstyrspark, med variabel lengde på avtalene og kontraktene. Det var heller ingen som styrte dette.

Etter å ha vært leverandør av maskiner til JM i flere år, hadde Digiflow et godt bilde av utfordringene JM sto ovenfor, og dermed også gode forutsetninger for å se nye muligheter i å håndtere maskinene og avtalene på.

Gjennom et tett samarbeid fant vi en svært god modell for de utskriftstjenestene JM trengte. Løsningen ble en Managed Print Service-avtale.

Avtalen innebærer at vi installerer en rekke faste maskiner på JMs kontorer rundt om i landet. I tillegg har vi etablert en pool med maskiner som er øremerket brakkerigger.

Gjennom en slik avtale betaler ikke JM noe leie for maskinene. Faktureringen skjer etter hvor mange utskrifter de forskjellige maskinene har. Hver enkelt maskin er knyttet opp mor et prosjektnummer, noe som gjør det enkelt for JM å internfakturere de enkelte prosjektene for kostnader knyttet til utskrifter. 

Når en byggeplass skal etableres eller avvikles leverer Digiflow rett utstyr til rett tid, sidene maskinene blir satt opp etter en definert standard. Når byggeplassen avvikles, henter Digiflow utstyret og lagrer dette til neste brakkerigg skal settes opp.

jm_logo

 

Mikael carlsson

Salgssjef, digitalisering


Kontakt meg

Kontakt meg

Ja takk, jeg vil gjerne bli kontaktet for en uforpliktende prat!

  Lagre

  Del:Share on Facebook
  Facebook
  Share on LinkedIn
  Linkedin
  PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS