Kvalitet – The Digiflow Way

Digiflow har utviklet en egen kvalitetsfilosofi: «The Digiflow Way». Dette er vårt kvalitetssystem hvor alle våre konsepter og arbeidsprosesser er dokumentert.

 

Her ligger også alle etablerte standarder og vår kompetansehevingsplan.

Alle nyttige erfaringer og gode lærdommer blir gjort til standarder som nye kunder kan nyte godt av. Da er det enklere å gjennomføre godt planlagte prosjekter neste gang. Og selv om vi aldri belaster oppdragsgivere for feilvurderinger, er vi aktive i å lære av feil, slik at samme operasjon gjøres riktig alle de følgende gangene.

Kvalitet er vinn-vinn

Et annet viktig aspekt ved vårt kvalitetsarbeid er at vår forretningsmodell forutsetter høy leveransekvalitet for at det skal være lønnsomt for Digiflow. Det er en kvalitet som kommer deg som kunde til gode. I den forstand at du vil oppleve at IT-løsningene virker som de skal, i større grad enn hos leverandører med en mer tradisjonell leveransemodell, hvor timer fra support og konsulenter er en viktig del av forretningsmodellen.

Kvalitet er å alltid etterstrebe å gjøre ting riktig første gang, og aldri gjøre samme feil to ganger

Del:Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
PersonvernDesign: Tenk KommunikasjonUtvikling: Coretrek AS